Du väljer

Innovation Lift Scandinavia AB ger nu ökad valfrihet vad gäller nödtelefoner till våra plattformshissar. Det innebär att du nu kan välja mellan både Safeline’s och FältComs’s sortiment på nödtelefoner.
Från Safeline använder vi Safeline MX2 som vår standard och från FältCom använder vi FältCom ECI Flex, givetvis finns det GSM enhet till båda telefonerna.

Detta är i linje i vår satsning i att tillhandahålla öppna och flexibla system för våra distributörer.

För mer information så tveka inte att ringa oss på 070-49 22 715.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter